Home

Velkommen til Herlovianersamfundets hjemmeside

Herlovianersamfundet blev stiftet den 14. januar 1850 og er dermed den ældste danske forening for tidligere kostskoleelever.

Med mere end 1.300 medlemmer er Herlovianersamfundet en af landets største elevforeninger.

Det er Herlovianersamfundets opgave dels at vedligeholde og udvikle medlemmernes tilknytning til hinanden, dels at komme trængende kammerater til hjælp.

Herlovianersamfundet:

  • afholder fester, sportslige stævner, udflugter og andre arrangementer
  • udgiver medlemsbladet Herlovianeren
  • administrerer legater til støtte for gammelherlovianere
  • er repræsenteret i bestyrelsen for Herlufsholm Skole: bestyrelsens formand – Forstanderen og yderligere mindst to af de i alt syv bestyrelsesmedlemmer er gammelherlovianere.

 

I højre side findes oversigten over kommende begivenheder og arrangementer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Herlovianersamfundet og Skolen

Herlovianersamfundet og Skolen

Herlovianersamfundet og Herlufsholm Skole har et godt og berigende samarbejde. Vi er velkomne gæster på skolen. Vi støtter skolens arbejde efter evne og behov på de områder, hvor vi har mulighed for det.

Skolens hjemmeside: www.herlufsholm.dk

Det økonomiske

Det årlige medlemskontingent går for det meste til udgivelsen af Herlovianeren og til Trolle- og Rusfesten.
Herlovianersamfundets formue er i dag på omkring 200.000 kr.
Herlovianersamfundet fordeler legater til støtte for gammel-Herlovianere som er i trang.
Det drejer sig om Herbert Rouenville og Hustrus Legat og Herlovianersamfundets Legater.

I de seneste år er antallet af studenter fra Herlufsholm øget mærkbart.

Stadig flere gammelherlovianere søger af denne grund om hjælp fra Herlovianeresamfundets legater.

Herlufsholm alumni

Herlufsholm alumni

Link til Herlufsholm alumni:
http://alumni.herlufsholm.dk/
med nyhedsbrev, netværk og arrangementer fra Skolen.

Det selskabelige

Det selskabelige

Det selskabelige samvær har været et væsentligt element i Herlovianersamfundet gennem de mere end 150 år, det har eksisteret.

Årets absolut største arrangement i Samfundets regi er Trollefesten i januar, med Trolletale, fornem middag og dans for gamle skolekammerater og deres ledsagere i festtøj. Bestyrelsen vælger passende festlokaliteter nær København City.

Generalforsamlingen finder sted i marts måned. Bestyrelsen vælger passende rummelige og trafikalt let tilgængelige lokaliteter. Læs Herlovianerens indbydelser. Efter generalforsamlingen lytter vi til en indbudt foredragsholder – Heis eller en gammelherlovianer – og der rundes af med et måltid mad, øl/vand og en dram for en beskeden sum.

Jubilartræffet på Herlufsholm afholdes hvert år på en lørdag i maj måned. Til dette arrangement, der arrangeres af Skolen og Herlovianersamfundet i fællesskab, indbydes årets 5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60-, 65-, 70- og 75-års jubilarer med ledsager. Ved morgenmaden taler Heis, Forstanderen og Herlovianersamfundets formand. En omvisning på Skolen, en udendørs frokost og sportskampe er ligeledes faste elementer i jubilartræffet.

Fik-Fak turneringen mod Soranerne finder sted på Kristi Himmelfartsdag i Charlottenlund Skov.

Herlovianer golfmesterskabet afholdes hvert år i september. Se kalenderen for dato.

Mortensaften den 10. november markeres hvert år ved en middag for Herlovianersamfundets medlemmer med ledsager. Middagen er tillige rusfesten for årets studenter. Der serveres en velkomstdrink, en tre retters menu med vine ad libitum og kaffe – for en overkommelig pris.

Tirsdagsfrokosten for alle gammelherlovianere afholdes den første tirsdag i måneden kl. 12.00 i restaurant Tivolihallen, på hjørnet Vester Voldgade/Stormgade. Tilmelding er ikke nødvendig.

Alle arrangementer annonceres i Herlovianeren og her på hjemmesiden under Kalenderen.

Underkategorier

Yderligere information