Home

Herlovianeren 176, december 2016

*Nyeste og 2016's sidste nummer af Herlovianeren er på gaden og digitalt*

Velkommen til Herlovianersamfundets hjemmeside

Herlovianersamfundet blev stiftet den 14. januar 1850 og er dermed den ældste danske forening for tidligere kostskoleelever.

Med mere end 1.300 medlemmer er Herlovianersamfundet en af landets største elevforeninger.

Det er Herlovianersamfundets opgave dels at vedligeholde og udvikle medlemmernes tilknytning til hinanden, dels at komme trængende kammerater til hjælp.

Herlovianersamfundet:

  • afholder fester, sportslige stævner, udflugter og andre arrangementer
  • udgiver medlemsbladet Herlovianeren
  • administrerer legater til støtte for gammelherlovianere
  • er repræsenteret i bestyrelsen for Herlufsholm Skole: bestyrelsens formand – Forstanderen og yderligere mindst to af de i alt syv bestyrelsesmedlemmer er gammelherlovianere.

 

I højre side findes oversigten over kommende begivenheder og arrangementer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Herlovianersamfundet og Skolen

Herlovianersamfundet og Skolen

Herlovianersamfundet og Herlufsholm Skole har et godt og berigende samarbejde. Vi er velkomne gæster på skolen. Vi støtter skolens arbejde efter evne og behov på de områder, hvor vi har mulighed for det.

Skolens hjemmeside: www.herlufsholm.dk

Det økonomiske

Det årlige medlemskontingent går for det meste til udgivelsen af Herlovianeren og til Trolle- og Rusfesten.
Herlovianersamfundets formue er i dag på omkring 200.000 kr.
Herlovianersamfundet fordeler legater til støtte for gammel-Herlovianere som er i trang.
Det drejer sig om Herbert Rouenville og Hustrus Legat og Herlovianersamfundets Legater.

I de seneste år er antallet af studenter fra Herlufsholm øget mærkbart.

Stadig flere gammelherlovianere søger af denne grund om hjælp fra Herlovianeresamfundets legater.
Og derfor: Giv os mulighed for at uddele flere legater!

Send os et bidrag!
Det kan ske nemt og bekvemt til Herlovianersamfundets girokonto nr. 9570 607-9490.

Herlufsholm alumni

Herlufsholm alumni

Link til Herlufsholm alumni:
http://alumni.herlufsholm.dk/
med nyhedsbrev, netværk og arrangementer fra Skolen.

Underkategorier

Yderligere information