Home

Generalforsamling 2019

Herlovianersamfundets
ordinære
GENERALFORSAMLING
finder sted
 
Mandag den 18. marts 2018, kl. 18.00
 
på adressen
 
Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3, 2200 København N
 
 
Aftenens program
 1. Generalforsamling
 2. Indlæg ved Skolens nye forstander Torben von Lowzow ('80).

 3. Let traktement inkl. 1 øl/vand for kr. 100 (medbring kontanter)
 4. Socialt samvær
 
Dagsorden for generalforsamlingen – jf. vedtægterne
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskabet for det forudgående regnskabsår til godkendelse
 4. Forslag til kontingent for det næstfølgende regnskabsår og forelæggelse af budget for det regnskabsår, hvori generalforsamlingen afholdes
 5. Valg af formand, jfr. § 6 og af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor, decisor og suppleanter
 7. Eventuelt 
 
ad punkt 5. 
På valg er følgende:
- Kasserer Sune Sebber Christensen ('89)
- Bestyrelsesmedlem Leanne Iermiin Bruun de Neergaard ('00)
- Juniormedlem Otto Moltke ('16)
Alle er på genvalg. Der skal desuden vælges en suppleant for juniormedlemmet.
 
 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
 
 
OBS!
Tilmelding til den kulinariske del af aftenens program skal ske senest fredag den 8. marts til:
Aase Randstoft (’74) - mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 
 
 
 

Yderligere information