Generalforsamling 2018

Herlovianersamfundets
ordinære
GENERALFORSAMLING
finder sted
 
Tirsdag den 13. marts 2018, kl. 18.00
 
på adressen
 
Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3, 2200 København N
 
 
Aftenens program
 1. Generalforsamling
 2. Indlæg ved Helge Kastrup (’66) over emnet
  Livet på Jorden og i Solsystemet
  I foredraget gennemgås først Jordens historie i de første 13,799 milliarder år - den første tredjedel af perioden var Solsystemet slet ikke skabt.
  Der slås ned på ca. 30 punkter, hvor der skete afgørende ændringer så som det første kendte liv opstår, masseudryddelser, de første blomster fremkommer osv. Derefter ser vi på samme forløb ud fra en anden tidsskala. Så følger en række udvalgte glimt fra det nuværende solsystem hovedsageligt baseret på fortolkede billeder taget fra rumsonder. Herunder diskuteres fire andre steder, hvor der i princippet kan eksistere liv.
  Det hele illustreres med en række flotte billeder.

 3. Let traktement inkl. 1 øl/vand for kr. 100 (medbring kontanter)
 4. Socialt samvær
 
Dagsorden for generalforsamlingen – jf. vedtægterne
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskabet for det forudgående regnskabsår til godkendelse
 4. Forslag til kontingent for det næstfølgende regnskabsår og forelæggelse af budget for det regnskabsår, hvori generalforsamlingen afholdes
 5. Valg af formand, jfr. § 6 og af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor, decisor og suppleanter
 7. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
 
 
OBS!
Tilmelding til den kulinariske del af aftenens program skal ske senest mandag den 5. marts til:
Aase Randstoft (’74) - mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 
 
 
 

Herlovianeren 176, december 2016

*Nyeste og 2016's sidste nummer af Herlovianeren er på gaden og digitalt*

Jubilæumsreception for Gammelherlovianere i Moltkes Palæ

Jubilæumsreception for Gammelherlovianere
Jubilæumsreception i Moltkes Palæ

Herlovianersamfundet og Herlufsholm Skole har i anledning af skolens jubilæum d. 23. maj 2015 fornøjelsen af at indbyde gammelherlovianere med ledsagere til en jubilæumsreception i Moltkes Palæ, Dronning Tværgade 2, 1302 København fredag d. 12. september 2014 kl. 15.00 - 17.00

Som det fremgår af artikler i anledningen af Herlufsholm Skoles 450 års jubilæum, har Herlovianersamfundet og Herlufsholm Skole besluttet at markere jubilæet og invitere dig og en eventuel ledsager til en beskeden reception.

Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i dette uhøjtidelige netværks- og venskabsarrangement.

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding ske senest d. 1. september 2014 til sekretær Janni Zacho på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

De venligste hilsener

Klaus Eusebius Jacobsen
Heis

Christian de Jonquiéres ('68)
Formand for Herlovianersamfundet

Jens Moberg
Forstander

 

Herlovianeren nr 165, marts 2014 er på gaden (93. årgang)

Herlovianeren 165 - i overskrifter

Uddrag fra den nye Redaktørs "har ordet"

Du sidder netop nu med teaseren til årets første nummer af Herlovianeren.
Forhåbentligt vil også dette eksemplar som mange andre før dette, bi-
bringe dig en stund med fred og ro, et tilbageblik på en svunden tid – din
tid på Herlufsholm – og nogle ord det være sig i artikler, taler eller mindeord, der sætter nogle tanker igang.

Måske er der en smule forår i luften, når dette blad er kommet i din postkasse, hvis ikke må det være lige om hjørmet.
God læselyst
Anne Katrine Melvig (’95)

Nye medlemmer af Skolens bestyrelse

Det oplyses at Torben von Lowzow (’80) og Christian Danneskiold Lassen (’78) har afløst henholdsvis Fie Hansen-Hoeck (’84) og Mogens Holck (’69) som medlemmer af Skolens bestyrelse. I den nye fundats er det fastlagt, at et af bestyrelsesmedlemmerne skal være kyndig i undervisningsforhold. På denne post er som den første valgt prorektor på Roskilde Universitet, professor Hanne Leth Andersen.

Underkategorier